Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 1.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Dať prednosť v jazde sa rozumie

2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

3. Vodič

4. Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel

5. Vodič predchádzaného vozidla nesmie

6. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť

7. Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde

8. Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka,

9. Účastník dopravnej nehody

10. Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou

11. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

12. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

13. Na bicykli sa jazdí predovšetkým

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

15. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

16. Táto dopravná značka upozorňuje na

17. Táto dopravná značka zakazuje

18. Táto dopravná značka

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

23. Takéto označenie sa musí použiť na

24. Ako prvé vojde do križovatky

25. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!” pre

26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: