Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 2.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Chodníkom sa rozumie

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

3. Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a

4. Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy

5. Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať

6. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde

7. Vodič sa nesmie otáčať

8. Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný

9. Vodič nesmie zastaviť a stáť

10. Vodič nesmie predchádzať, ak

11. V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

12. Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16. Táto dopravná značka

17. Táto dopravná značka znamená:

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka umiestnená pred železničným priecestím

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka

22. Táto dopravná značka znamená:

23. Táto dodatková tabuľka znamená:

24. Červené vozidlo prejde cez križovatku ako

25. Vodič modrého vozidla

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako