Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 3.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

2. Vozidlom sa rozumie

3. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacim zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

4. V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla použiť na jazdu

5. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu,

6. Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel

7. Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič

8. Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak

9. Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je vodičovi zastavenie a státie

10. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

11. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

12. Policajt v rovnošate dáva z idúceho vozidla znamenie na zastavenie vozidla

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

14. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

16. Táto dopravná značka upozorňuje na

17. Táto dopravná značka znamená:

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka informuje

22. Táto dopravná značka znamená:

23. Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou

24. V poradí druhé prejde cez križovatku:

25. Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

27. Ako posledné prejde cez križovatku