Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 5.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Krajnicou sa rozumie

2. Chodníkom sa rozumie

3. Vodič je povinný

4. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu,

5. Vodič smie cúvať

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začina dopravnou značkou pre zastávku a končí sa

7. Ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič

8. Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici a na rýchlostnej ceste otáčanie a cúvanie

9. Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,

10. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

11. Vodič po zastavení vozidla je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

12. V školskej zóne

13. Pokyny policajta

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách ak

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

16. Táto dopravná značka

17. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka vyznačuje

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dopravná značka znamená:

23. Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou

24. Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

25. Vodič červeného vozidla smie

26. Ako posledné prejde cez križovatku

27. Ako prvé prejdú cez križovatku