Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 6.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Motorovým vozidlom sa rozumie

2. Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

3. Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas

4. Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako

5. Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť

6. Vlečenie motorového vozidla s prívesom je

7. Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať

8. V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do

9. Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

10. Do pešej zóny je povolený vjazd

11. Pokyny policajta

12. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

13. Výstražné značky

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16. Táto dopravná značka znamená:

17. Táto dopravná značka upozorňuje na

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dopravná značka znamená:

23. Táto dopravná značka

24. Zelené vozidlo vojde do križovatky ako

25. Ako posledné prejde cez križovatku

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

27. V poradí druhé prejde cez križovatku