Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 7.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Nemotorovým vozidlom sa rozumie

2. Neobmedzením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

3. Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci

4. Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí

5. Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

6. Vodič sa nesmie otáčať

7. Vodič smie zastaviť a stáť na

8. Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič

9. Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať

10. Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný

11. Za motorovým vozidlom s prívesom sa

12. Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „Pozor!” povinnosť

13. Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

14. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

15. Prívesy za osobné automobily

16. Táto dopravná značka upozorňuje na

17. Táto dopravná značka

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dopravná značka znamená:

23. Táto zábrana vyznačuje

24. Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

25. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

26. Ako prvé prejde cez križovatku

27. V poradí druhé prejde cez križovatku