Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 8.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Neobmedzením sa rozumie povinnosť

2. Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť

3. Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe,

4. Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy,

5. Ak vodiči protiídúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa

6. Pri zastaveni a státí vodič je povinný

7. Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič

8. Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

9. Vodič vozidla označeného ako vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať

10. Účastník dopravnej nehody je

11. Chodec

12. V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel

13. Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16. Táto dopravná značka znamená:

17. Táto dopravná značka

18. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dopravná značka vyznačuje

23. Toto dopravné zariadenie je

24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

25. V poradí druhé prejde okolo prekážky

26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

27. Ako posledné prejde cez križovatku