Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 9.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

2. Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

3. Predchádza sa

4. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

5. Vozidlo vchádzajúce na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty alebo z lesnej cesty musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť

7. Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak

8. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

9. V školskej zóne

10. Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,

11. Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené

12. Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zeleným plným kruhovým svetlom „voľno”

13. Hry detí na ceste sú dovolené

14. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

15. Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

16. Táto dopravná značka

17. Táto dopravná značka znamená:

18. Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka označuje

21. Táto dopravná značka

22. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje

23. Táto dopravná značka

24. V poradí druhé prejde cez križovatku:

25. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj” pre

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

27. Ako posledné prejde cez križovatku