Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 10.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

3. Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť

4. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

5. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť

7. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

8. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

9. Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

10. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

11. Pri preprave nákladu sa

12. Prenosnou zvislou dopravnou značkou sa rozumie

13. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

14. Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo,

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

16. Táto dopravná značka upozorňuje na

17. Táto dopravná značka upozorňuje vopred na

18. Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka informuje

22. Táto dopravná značka znamená:

23. Táto dopravná značka vyznačuje

24. Ako prvé prejde cez križovatku

25. V poradí tretie prejde okolo prekážky

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako