Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 11.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Hranicou križovatky sa rozumie

2. Zastavením vozidla sa rozumie

3. Vodič je povinný

4. Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak

5. Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, je vodič iného vozidla povinný

6. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac

7. Pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič nesmie

8. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti

9. Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici vodič

10. Ak ten kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť

11. Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

12. Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení,

13. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

14. Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je

15. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

16. Táto dopravná značka znamená:

17. Táto dopravná značka znamená:

18. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou

19. Táto dopravná značka

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dopravná značka znamená:

23. Takéto označenie sa môže použiť na vozidle

24. V poradí druhé prejde cez križovatku

25. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj” pre

26. Ako prvé prejde cez križovatku

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako