Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 12.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Motorovým vozidlom sa rozumie

2. Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

3. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

4. Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a

5. Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

6. Na motocykli je zakázané

7. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode je povinný

8. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa na bicykli

9. V obytnej, pešej a školskej zóne chodci

10. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

11. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

12. Vodič nesmie použiť

13. Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom znamená tento pokyn

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16. Táto dopravná značka znamená:

17. Táto dopravná značka

18. Táto dopravná značka označuje

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka informuje o

21. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

22. Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,

23. Táto dopravná značka

24. Prednosť v jazde má vodič

25. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

26. V poradí posledné prejde cez križovatku

27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: