Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 13.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

2. Státím sa rozumie

3. Vodič nesmie

4. Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí

5. V obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac

6. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

7. Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie

8. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

9. Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac

10. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia

11. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

12. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu

13. Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy,

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16. Táto dopravná značka znamená:

17. Táto dopravná značka znamená:

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka

20. Táto dopravná značka

21. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

22. Táto dopravná značka

23. Táto dopravná značka vyznačuje

24. V poradí druhé prejde okolo prekážky

25. Na tento pokyn policajta

26. Ako posledné prejde cez križovatku

27. Ako prvé prejde cez križovatku