Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 14.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Nemotorovým vozidlom sa rozumie

2. Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla s výnimkou prípadu, keď

3. Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie

4. Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety

5. Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

6. Vodič motorového vozidla nesmie na diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo

7. Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd,

8. Prekážka cestnej premávky sa označuje

9. Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá

10. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

11. Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,

12. Ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou, znamená tento pokyn

13. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16. Táto dopravná značka znamená:

17. Táto dopravná značka

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka

21. Táto dopravná značka

22. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

23. Táto dopravná značka vyznačuje

24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

25. Tento pokyn policajta znamená „Stoj!” pre vodiča

26. Ako prvé prejde cez križovatku

27. Ako posledné prejde cez križovatku