Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 15.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

2. Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

3. Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

4. Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava

5. Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť

6. Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde” alebo „Stoj, daj prednosť v jazde”,

7. Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak

8. Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej

9. Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič

10. Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

11. Vodič podľa svojich možností nesmie pripustiť

12. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,

13. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

16. Táto dopravná značka znamená:

17. Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na

18. Tieto dopravné značky upozorňujú na

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dopravná značka vyznačuje

23. Táto dodatková tabuľka

24. Ako prvé prejde cez križovatku

25. Tento pokyn policajta znamená

26. Ako posledné prejde cez križovatku

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako