Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 17.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Vozovkou sa rozumie

2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

3. Vodič nesmie viesť vozidlo

4. Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením

5. Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať

6. Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa

7. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

8. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

9. Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať

10. Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť

11. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu

12. V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

13. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,

14. Povinnou výbavou motorového vozidla

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16. Tieto dopravné značky upozorňujú na

17. Táto dopravná značka zakazuje vjazd

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka označuje

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka

22. Táto dopravná značka znamená:

23. Táto dopravná značka

24. Červené vozidlo prejde cez križovatku ako

25. Ako prvé prejde cez križovatku

26. Ako posledné prejde cez križovatku

27. V poradí druhé prejde cez križovatku