Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 18.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Križovatkou sa rozumie

2. Zastavením vozidla sa rozumie

3. Vodič je povinný

4. Vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba,

5. Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb

6. Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,

7. Vodič pri vchádzaní na cestu z obytnej zóny alebo pešej zóny

8. Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

9. Účastník dopravnej nehody je povinný

10. Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov,

11. Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený

12. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

13. Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

16. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:

17. Táto dopravná značka znamená:

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka

22. Táto dopravná značka znamená:

23. Táto dopravná značka znamená

24. Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako

25. V poradí druhé prejde cez križovatku

26. Ako posledné prejde cez križovatku

27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: