Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 20.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Krajnicou sa rozumie

2. Vodičom sa rozumie

3. Vodič

4. Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť

5. Vodič nesmie predchádzať, ak

6. Vodič vždy pri zmene smeru jazdy alebo pri vybočovaní z neho je povinný

7. Vodič nesmie pri cúvaní

8. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

9. Pred železničným priecestím vodič je povinný

10. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

11. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

12. Dopravná nehoda je

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

14. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

16. Táto dopravná značka upozorňuje na

17. Táto dopravná značka znamená:

18. Táto dopravná značka

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

23. Takéto označenie sa môže použiť na vozidle

24. Červené vozidlo prejde cez križovatku ako

25. Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:

26. Ako prvé prejde cez križovatku

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako