Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 21.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Hranicou križovatky sa rozumie

2. Zastavením vozidla sa rozumie

3. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

4. Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak

5. Vodič nesmie zastaviť a stáť

6. Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde!”, vodič je povinný zastaviť vozidlo

7. Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak

8. Motocykel bez postranného vozíka sa

9. Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla

10. Ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, chodec

11. Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená,

12. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

13. Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

16. Táto dopravná značka znamená:

17. Táto dopravná značka

18. Táto dopravná značka zakazuje vjazd

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka označuje

21. Táto dopravná značka vyznačuje

22. Táto dopravná značka

23. Táto dopravná značka vyznačuje

24. Ako prvé prejde cez križovatku:

25. Tento pokyn policajta znamená

26. Ako posledné prejde cez križovatku

27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: