Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 23.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Zastavením sa rozumie

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

3. Vodič nesmie požiť alkohol ani inú návykovú látku

4. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením

5. Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť

6. Vodič nesmie predchádzať, ak

7. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

8. Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný

9. Vodič smie zastaviť a stáť len

10. Svetelné výstražné znamenie sa dáva prerušovaným zapínaním

11. Účastník dopravnej nehody je povinný

12. Pri prechádzaní cez cestu chodec

13. Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

16. Tato dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:

17. Táto dopravná značka znamená:

18. Táto dopravná značka zrušuje platnosť

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dopravná značka informuje

23. Táto dopravná značka vyznačuje

24. Ako posledné prejde cez križovatku

25. Vodič červeného vozidla

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako