Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 24.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Dať prednosť v jazde sa rozumie

2. Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

3. Vodič malého motocykla alebo bicykla

4. Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí

5. Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, sa smie prechádzať

6. Vodič nesmie predchádzať

7. Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac

8. Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína

9. Na kruhovom objazde je státie

10. Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche nedovoľujúcej použitie osvetlenia, musia byť na vlečenom vozidle za zníženej viditeľnosti rozsvietené

11. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

12. Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami,

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

16. Táto dopravná značka upozorňuje na miesto, kde

17. Táto dopravná značka označuje

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dopravná značka vyznačuje

23. Táto dodatková tabuľka

24. Ako prvé prejde cez križovatku

25. Na tento pokyn policajta

26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: