Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 25.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Krajnicou sa rozumie

2. Hranicou križovatky sa rozumie

3. Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

4. Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci

5. Pozdĺž električky sa jazdí

6. Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac

7. Vodič sa nesmie otáčať

8. Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo

9. Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný

10. Ak vozidlo nie je vybavené smerovými svietidlami alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie o zmene smeru jazdy

11. Vodič

12. Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny deti, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musi byť zreteľne označená

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

16. Táto dopravná značka upozorňuje na

17. Táto dopravná značka znamená:

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dopravná značka znamená:

23. Táto dopravná značka vyznačuje

24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

25. Ako prvé prejde cez križovatku

26. V poradí druhé prejde cez križovatku

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako