Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 26.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Križovatkou sa rozumie

2. Účastník cestnej premávky

3. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

4. Vodič nesmie predchádzať, ak

5. Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac

6. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie

7. Pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič

8. Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla mimo obce vodič smie dávať

9. Vozidlom s právom prednostnej jazdy je vozidlo,

10. Prepravované osoby nesmú

11. Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe

12. Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len

13. Jazdci na zvieratách smú ísť

14. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16. Táto dopravná značka znamená:

17. Táto dopravná značka upozorňuje na

18. Táto dopravná značka upozorňuje na

19. Tieto dopravné značky upozorňujú na

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka

22. Táto dopravná značka znamená:

23. Tieto žlté a čierne pruhy označujú

24. Vodič modrého vozidla

25. Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako