Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 28.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Zastavením vozidla sa rozumie

2. Vodičom sa rozumie

3. Ak vozidlo vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla

4. Pozdĺž električky sa jazdí

5. Vodič pri odbočovaní nesmie

6. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

7. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

8. Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič

9. Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť

10. Na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu vodič

11. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

12. Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

13. Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

14. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16. Táto dopravná značka znamená:

17. Táto dopravná značka znamená:

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

23. Táto dopravná značka znamená:

24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

25. Ako druhé vojde do križovatky

26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

27. Ako posledné prejde cez križovatku