Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 29.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

3. Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá

4. Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla okrem prípadu, keď

5. Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí

6. Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo,

7. Vodič nesmie zastaviť a stáť

8. Vozidlá pred železničným priecestím

9. Vlečenie viacerých motorových vozidiel je

10. Kto spôsobil prekážku cestnej premávky,

11. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

12. V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16. Tieto dopravné značky s dodatkovou tabuľkou upozorňujú na

17. Táto dopravná značka znamená:

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka informuje o

20. Táto dopravná značka vyznačuje

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dopravná značka informuje

23. Táto vodiaca tabuľa označuje

24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

25. Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

26. Ako posledné prejde cez križovatku

27. Ako prvé prejde cez križovatku