Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 30.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

2. Vodič

3. Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel

4. Pri vchádzaní na električkový koľajový pás a pri jeho prechádzaní vodič

5. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde

6. Pri vchádzaní z miesta mimo cesty na cestu vodič

7. Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej

8. Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo

9. Vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

10. Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza,

11. Na motocykli sa nesmie prepravovať

12. Účastník dopravnej nehody je povinný

13. Hry detí na ceste sú dovolené

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

16. Táto dopravná značka znamená:

17. Táto dopravná značka znamená:

18. Táto dopravná značka označuje

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dopravná značka znamená:

23. Táto zábrana vyznačuje

24. Vodič modrého vozidla

25. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!” pre

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

27. Vozidlá prejdú cez križovatku v poradí: