Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 31.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Vodičom sa rozumie

2. Vodič malého motocykla

3. Vodič sa nesmie otáčať

4. Vodič smie zastaviť a stáť

5. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

6. Znamenie dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým

7. Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je dovolené

8. Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla

9. V motorovom vozidle smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

10. Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

11. Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,

12. Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo signál s kombinovanými zelenými smerovými šipkami rôznych smerov

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

14. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

15. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

16. Táto dopravná značka upozorňuje na

17. Táto dopravná značka upozorňuje na

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dopravná značka vyznačuje

23. Táto dopravná značka

24. V poradí druhé prejde cez križovatku:

25. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

26. Ako posledné prejde cez križovatku

27. V poradí tretie prejde cez križovatku