Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 32.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Zastavením sa rozumie

2. Vodič nesmie

3. Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať

4. Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť

5. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu

6. Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, smie sa prechádzať

7. Ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom,

8. Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,

9. Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť

10. Prepravované osoby nesmú

11. Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len

12. Účastník dopravnej nehody je povinný

13. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

14. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16. Táto dopravná značka znamená:

17. Táto dopravná značka znamená:

18. Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

19. Táto dopravná značka sa používa na mieste, kde

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dopravná značka znamená:

23. Prechádzať túto značku alebo ju nákladom presahovať

24. Vodič modrého vozidla

25. Ako posledné prejde cez križovatku

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

27. Ako prvé prejde cez križovatku