Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 34.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

2. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

3. Vodič nesmie predchádzať

4. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

5. Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný

6. Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia

7. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci

8. Cyklisti smú jazdiť po ceste

9. Do pešej zóny je povolený vjazd

10. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

11. Účastníkovi cestnej premávky je zakázané používanie

12. Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to

13. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

15. Prívesy za osobné automobily

16. Táto dopravná značka

17. Táto dopravná značka znamená:

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka prikazuje vodičovi

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,

23. Táto dopravná značka

24. V poradí tretie prejde okolo prekážky

25. Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky,

26. Ako prvé prejde cez križovatku

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako