Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 35.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

2. Neobmedzením sa rozumie povinnosť

3. Vodič je povinný

4. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,

5. Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy,

6. Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla,

7. Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako

8. Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný

9. Motocykel bez postranného vozíka sa

10. V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

11. Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

12. Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

13. Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:

17. Táto dopravná značka zakazuje

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dopravná značka znamená:

23. Táto dopravná značka

24. Ako posledné prejde cez križovatku

25. Zelené vozidlo vojde do križovatky ako

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

27. V poradí druhé prejde cez križovatku